Nieuws

woensdag 23 maart 2022

Netwerkbijeenkomst De Kracht van Samenwerking

20 maart 2022 in Roermond

De KRACHT van SAMENWERKING

Alleen ga je sneller; maar samen kom je verder! Die samenwerking willen PPD Limburg en SMKK graag met anderen versterken en aangaan. Op zondag 20 maart  was dit het thema van onze netwerkbijeenkomst met als sprekers Marianne Smitsmans en Petra Stienen.

 

   

 

Marianne Smitsmans ging in op haar rol in de politiek waarbij samenwerken onontkoombaar is. Besturen = samenwerken!

We hebben net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Een moment waarop de burger een keuze maakt  voor een partij/persoon. Nu de stemmen zijn uitgebracht is het tijd om de coalitie-besprekingen te starten. Partijen gaan met elkaar in gesprek op welke wijze zij hun programma’s bij elkaar kunnen brengen en hoe samen te werken in een nieuwe coalitie. Je gaat naar elkaar luisteren en afwegingen maken. Daarbij speelt uiteraard de inhoud als belangrijk gesprekspunt maar ook houding en gedrag spelen mee.

Vanuit haar rol als wethouder liet zij een scala aan personen, organisaties en geledingen de revue passeren. Dat zijn bijv de inwoners in de gemeente; fractieleden en raadsleden; collegeleden; ambtenaren; organisaties (lokaal, regionaal en landelijk). Samenwerken vraagt je open stellen voor de ander; de ander iets gunnen. Voor een politicus is het van belang je ook te laten zien. Ga naar de mensen toe; daar ligt het werk en kun je de verbinding leggen met de burger. Maar besef ook dat je keuzes moet maken.

 

Petra Stienen nam ons mee in haar persoonlijke reis. Opgegroeid in Roermond leerde ze al jong dat er verschillen zijn in groepen mensen. Zij benoemt spreekwoordelijk “de andere kant van de streep”. Een denkbeeldige streep die een scheiding aanbrengt. Mensen die leven in een problematische wijk of in een problematische situatie, voelen deze streep. Degenen die deze problemen niet ervaren, hebben niet eens in de gaten dat er een streep is. De streep wil je achter je laten; je wil naar de andere kant van de streep.

Ze vraagt de deelnemers om met iemand in gesprek te gaan die ze nog niet kennen. De opdracht was de vraag te stellen wanneer het moeilijk is om samen te werken. Daaruit kwam o.a. naar voren dat je je flexibel moet opstellen; je openstellen voor de ander en oprechte interesse tonen. Of zoals iemand zei “je moet in dezelfde richting willen kijken”.

Taal is de sleutel voor samenwerking. Geef mensen de ruimte om de taal te leren en accepteer dat de reis in de taal voor iedereen een ander duur heeft. Voor een goede samenwerking gelden 3 zaken:

  • Aandacht
  • Acceptatie
  • Aanmoediging

Of zoals Petra ze noemt “Triple A “.

Met oprechte aandacht of interesse voor de ander, geef je hem/haar het gevoel welkom te zijn. Geef de ander het gevoel dat hij/zij de juiste dingen doet.  Acceptatie gaat nog een stapje verder: je accepteer de ander zoals hij is en wat hij doet. Met aanmoedigen geef je de ander de ruimte om zelf te schitteren; zijn talenten te benutten en te laten zien. Door elkaar op die manier de ruimte te geven, vergroot je de kans op een goede samenwerking.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.