Nieuws

maandag 07 maart 2022

Starten als pleegouder?

Open je hart voor een kind

Het is voor kinderen het beste om op te groeien in de eigen gezinssituatie. Als een kind door omstandigheden (tijdelijk) niet meer bij zijn eigen ouders kan wonen, kan pleegzorg een oplossing bieden. In eerste instantie wordt gekeken of het kind kan wonen bij familie of vrienden, dit heet netwerkpleegzorg. Als dit niet mogelijk is, zoekt een pleegzorgorganisatie een passend pleeggezin uit haar bestand. Een kind veilig laten opgroeien is het doel van pleegzorg. De pleegzorgorganisatie kijkt eerst of het mogelijk is om het kind weer bij de ouders terug te plaatsen. Lukt dat niet? Dan blijft het kind langer in het pleeggezin, soms totdat het kind volwassen is. Pleegzorg begeleidt het kind, pleegouder en ouders.
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg mogelijk: netwerkpleegzorg, crisispleegzorg, deeltijdpleegzorg en langdurige pleegzorg.

Voor kinderen met een niet-westerse achtergrond is het belangrijk om, als zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen, in een gezin terecht kunnen met dezelfde culturele en religieuze normen en waarden. Het begrip pleegzorg is nog niet voldoende bekend bij deze doelgroep; dat is de reden dat SMKK een brug wil slaan tussen pleegzorgorganisaties en (toekomstige) pleeggezinnen. we willen duidelijk uitleggen wat pleegzorg is. Door het verhaal van rolmodellen te vertellen, laten we zien dat pleegzorg een heel bijzondere vorm van zorg is. Je stelt je hart open voor het kind van een ander. 

 

We zijn heel blij met het persoonlijke verhaal van een pleeggezin met een migratie-achtergrond. Bent u ook benieuwd naar hun verhaal, klik dan hier

 

Wilt u meer weten over pleegzorg? Neem dan contact op met XONAR pleegzorg

U mag uiteraard ook met Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (info@smkk.nl) contact opnemen voor meer informatie over doorverwijzing. 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.