Nieuws

donderdag 07 januari 2021

Informatiebrochure over mantelzorg

in 4 talen

Wat is mantelzorg?

Alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn/haar directe omgeving. Informele hulp die verder gaat dan gebruikelijke hulp (zoals boodschappen doen, schoonmaken, koken). Het is onbetaald (dus geen verplichting). Het is vrijwillig (niet te verwarren met vrijwilligerszorg).
Mantelzorg “overkomt” je. In je directe omgeving wordt iemand hulpbehoevend. Jij neemt die zorg op je. Het kan soms wel 24 uur per dag zijn (bij een kind, partner of een van de ouders). Je bent mantelzorger uit liefde voor elkaar. De soort van zorg die je verleent kan sterk variëren. Ook verpleegkundige handelingen komen voor.

Maak het bespreekbaar met je gezinsleden, familie, collega’s en werkgever. Als je vaak verlof moet nemen op je werk of te laat komt vanwege de zorgtaken, kan er irritatie ontstaan. Door er over te praten kun je samen naar oplossingen kijken en ontstaat er begrip. Een werkgever kan samen met jou kijken naar mogelijkheden zoals bijv. zorgverlof of aangepaste werktijden. We zien vaak dat mantelzorgers stoppen met hun betaalde baan om voor een naaste te kunnen zorgen. In het geval van de jonge mantelzorger (kinderen) is het wenselijk om met de leerkrachten op school te praten. Leg uit waarom huiswerk soms niet is gemaakt of waarom de concentratie soms wat minder kan zijn.

Lees meer in het bijgevoegde magazine. (de informatie is ook in het Engels, Turks en Arabisch)

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.