Nieuws

woensdag 03 februari 2016

Presentatie Hofjes wonen

Op donderdag 28 januari is het plan Hofjes Wonen gepresenteerd aan de besturen van Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ), Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) en Provinciaal Platform Minderheden (PPM). Deze drie organisaties hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de woonwensen van allochtonen van 50 jaar en ouder in Limburg. Het onderzoek is uitgevoerd door Chantal Saes, student Toegepaste Gerontologie aan de Fontys Hogeschool. 

Het onderzoek is geïnitieerd door PAZ om een antwoord te krijgen op de vraag wat de woonwensen van de ouder allochtoon in Limburg zijn. Aanleiding was het ontbreken van goede afstemming tussen vraag en aanbod binnen het sociale huurstelsel. Dat geldt overigens voor zowel autochtone alsook allochtonen inwoners van de provincie Limburg. Niet voor niets stond recent een artikel in de kranten over het luiden van de noodklok over het gebrek aan betaalbare huurwoningen. 

Chantal Saes heeft een aantal gesprekken gevoerd met de doelgroep (voornamelijk Turken en Marrokkanen). Daaruit komen een aantal specifieke behoeften, die zij vervolgens vertaald heeft in haar innovatieve plan “Hofjes Wonen”. 

De kenmerken op een rij:

  • Een klein aantal woningen in carrévorm
  • Woningen van 60 m2, dus betaalbaar
  • Complete woning gelijkvloers
  • Een aparte keuken, afscheidingsmogelijkheid woonkamer (mannen/vrouwen)
  • Levensbestendig en aangepast (seniorenwoning)
  • Een woning reserveren voor zorg/ontmoeting/welzijn
  • Open en toegankelijke binnentuin (integratie)


De drie partijen denken nu na over het opzetten van een gezamenlijk project om de ideeën die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen te presenteren aan de provincie, gemeenten en woningstichtingen.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.