Nieuws

donderdag 29 juli 2021

Start bouwproject Hofjes

Hofjes Wonen in Weert

Na een lange periode van voorbereiding is het dan eindelijke zover: de start van de bouw van levensloopbestendige woningen voor ouderen met een migratie-achtergrond. In 2015/2016 zijn de organisaties Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ), SMKK en PPD Limburg gestart met een onderzoek naar de woonbehoefte voor deze groep ouderen. De resultaten van het eerste onderzoek zijn besproken met Wonen Limburg en de gemeente Weert, waarna een samenwerking met deze instellingen tot stand is gekomen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de keuze voor een mooie locatie nabij het centrum van Weert. 

Er is een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers van de initiatiefnemende organisaties die met projectleider Chantal Saes het project vorm hebben gegeven. Potentiele bewoners zijn betrokken bij de uitvoering; op welke wijze vinden zij het prettig om in een "hofje" te gaan wonen? 

 

En nu is het dan eindelijk zover. De bouwwerkzaamheden zijn van start gegaan. 

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met ons bestuurslid Trudy Habets (06 29033762)

  

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.