Nieuws

maandag 03 april 2017

Verslag bijeenkomst Weerbaar Opvoeden in Venray

bijeenkomst 23 maart 2017

PPM, SMKK en Injaz organiseerden op 23 maart deze informatiebijeenkomst in Venray. Voorzitter Aissa Meziani van PPM opende de bijeenkomst.

Burgemeester Hans Gillissen was helaas verhinderd om op deze avond een inleiding te houden. Zijn plaats werd ingenomen door mw. Monique Janssen (beleidsmedewerker gemeente Venray). Mw. Janssen gaf aan dat de gemeente een meldpunt heeft ingericht met 8 gemeenten in Noord-Limburg. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de landelijke hulplijn Radicalisering bij SMN en attendeert zij regelmatig op de hulplijn Meld Misdaad Anoniem. Op deze wijze hoopt de gemeente burgers handvatten te bieden om signalen kenbaar te maken of er informatie over te vragen.

In het geval van signalen nodigt de gemeente mensen (ook uit het netwerk van de betreffende persoon) uit om in gesprek te gaan. Voor het voeren van deze gesprekken maakt de gemeente gebruik van de inzet van het Zorg en Veiligheidshuis. Er loopt momenteel een provinciaal traject waarbij professionals worden opgeleid. Voor Limburg zijn dat 350 personen. Vanuit Venray (en de regio Noord-Limburg) nemen aan deze training diverse personen deel.

Het JNL (Jongeren Netwerk Limburg) is gestart met een pilot in de gemeente Venray om radicalisering tegen te gaan. Zij richten zich vooral op een preventieve aanpak en is gericht op jongeren. Het plan komt vanuit de jongeren zelf.

Uiteraard heeft de gemeente contacten gelegd met moskeeën, sleutelfiguren en scholen.  Een hiaat is nog de contacten met de ouders. Met bijeenkomsten zoals deze hoopt de gemeente ook de link naar de ouders te verstevigen.

 

Als inleider is Yassir Houtch aanwezig.

De insteek van zijn presentatie is bewustwording realiseren bij ouders  en hulpverleners die met jongeren werken. De rol van ouders /gezin is van essentieel belang bij de opvoeding van jongeren. Yassir stelt de vraag aan de aanwezigen wat zij verstaan onder opvoeden. Dan komen er termen zoals respect, gezondheid, warmte, liefde, goede opleiding. Yassir geeft aan dat de basis van opvoeden ligt in willen / weten / kunnen. Als ouders moet je een goede balans vinden tussen straffen en belonen en kiezen voor een juiste opvoedingsstijl. Weet wat er speelt rondom jouw kinderen, bezoek de school of de vereniging waarvan zij lid zijn om te horen wat er leeft.

In het tweede gedeelte van zijn inleiding gaat Yassir dieper in op het proces van radicalisering waarbij hij een onderscheid maakt tussen idealisme, activisme, extremisme, anarchisme en terrorisme. Deze termijn worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt, maar onderscheiden zich wel degelijk in uitingsvorm.

Wat is de reden dat jongeren radicaliseren? Jongeren zijn op zoek naar hun identiteit, naar antwoorden. Als zij in hun directe omgeving die antwoorden niet vinden, liggen andere kanalen op de loer. Denk daarbij aan social media en ronselaars. Zij bieden de jongeren een perspectief. Vooral jongeren die psychisch minder sterk zijn, zijn gevoelig voor deze bronnen. Maar dat geldt ook voor jongeren die geen werk vinden, gepest worden, geen aansluiting vinden in de maatschappij.

De tip van Yassir aan de ouders is om vooral het gesprek te blijven aangaan met jongeren op een opbouwende manier. Laat zien dat je in hen gelooft en dat er een perspectief is. Opvoeden is immers meer dan “voeden”.

Richting gemeente geeft hij aan dat het van belang is om actief burgerschap te stimuleren en te faciliteren.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.